Novice
18. 9. 2018
VPIS NA VIŠJO ŠOLO IN DODATNI INFORMATIVNI DNEVI V SEPTEMBRU
Vabljeni k vpisu v višješolski  program Ekonomist.  Vpisujemo neposredno na šoli do 30.10.2018. Z evidenčno prijavo EVIDENČNA PRIJAVA 2018-19.docx si lahko rezervirate prosto vpisno mesto. Priložite kopijo spričevala o končani poklicni (ali splošni maturi) in pošljete a...
več
17. 9. 2018
Razpis za sofinanciranje opravljanja praktičnega izobraževanja za študente višješolskih programov za študijsko leto 2017-18
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je  objavil   razpis za sofinanciranje izvedbe praktičnega  izobraževanja  za študente višjih šol. Razpis je aktualen za študente, ki so bili vpisani v študijskem letu 2017/18 v drugi let...
več
24. 8. 2018
Drugi prijavni rok za vpis na prosta vpisna mesta - od 27.8. do 31.8.2018
Objavljamo prosta vpisna mesta za vpis na višjo strokovno šolo:  60 mest na VSŠ programu Ekonomist 30 mest na VSŠ programu Poslovni sekretar  Prijava je objavljena  na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne s...
več
23. 7. 2018
VPIS V NOVO ŠTUDIJSKO LETO 2018/19 - VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI
Znani so rezultati izbirnega postopka za vpis v višje strokovne šole v prvem prijavnem roku. Kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, so že prejeli obvestilo višješolske prijavne službe. Sprejeti kandidati za vpis na našo šolo bodo prejeli vpisno dokumentacijo na domači naslov v prvih dneh avgusta...
več