Novice
2. 9. 2020
VPIS V NOVO ŠTUDIJSKO LETO 2020/21
Vabljeni k vpisu v višješolski  program Ekonomist. Vpis poteka  na šoli  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 30.10.2020.Z evidenčno prijavo EVIDENČNA PRIJAVA 2020-21.docx si lahko rezervirate prosto vpisno mesto. Prijavo izpolnite z vašimi podatki, ji priložite kopijo ...
več
28. 8. 2020
Brezplačen izredni študij v okviru projekta Munera – razpis za vpis v študijsko leto 2020/21
Višja strokovna šola Lampret consulting je vključena v projekt Munera 3 - Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022, katerega cilj je izboljšati kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, boljših zaposlitvenih možnosti pa tudi osebnega razvoja. Več o ...
več
6. 8. 2020
Drugi prijavni rok za vpis na višjo šolo - od 24.8. do 31.8.2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za vpis v izredni študij na višjo strokovno šolo Lampret consulting d.o.o: 60 mest na VSŠ programu Ekonomist 30 mest na VSŠ programu Poslovni sekretar*  V drugem roku se prijavite na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps  od 24.8.2020...
več
6. 8. 2020
Vlada sprejela strategijo višjega strokovnega izobraževanja
Konec julija je vlada sprejela Strategijo višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020 do 2030. Ključni cilji strategije:1. finančno stabilno poslovanje višjih šol,2. vsestranska kakovost višješolskega izobraževanja,3. prilagajanje potrebam gospodarstva oz. družbe,4. zapos...
več