Svetovalno podjetje LAMPERT CONSULTING je član
slovenskega ZDRUŽENJA ZA MANAGEMENT CONSULTING

10
Svetujejo pa vam  svetovalci z izkušnjami in  licenco, vključeni v državni katalog svetovalcev specialistov in generalistov.
Nazaj na arhiv