Novice
6. 8. 2020
Drugi prijavni rok za vpis na višjo šolo - od 24.8. do 31.8.2020
Objavljamo prosta vpisna mesta za vpis v izredni študij na višjo strokovno šolo Lampret consulting d.o.o: 60 mest na VSŠ programu Ekonomist 30 mest na VSŠ programu Poslovni sekretar*  V drugem roku se prijavite na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps  od 24.8.2020...
več
6. 8. 2020
Vlada sprejela strategijo višjega strokovnega izobraževanja
Konec julija je vlada sprejela Strategijo višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020 do 2030. Ključni cilji strategije:1. finančno stabilno poslovanje višjih šol,2. vsestranska kakovost višješolskega izobraževanja,3. prilagajanje potrebam gospodarstva oz. družbe,4. zapos...
več
6. 8. 2020
Razpisani izpitni roki v septembru
V e-indeksu so razpisani  izpitni roki v septembru.  Seznam razpisanih  izpitov s podatki o terminih je objavljen med obvestili višje šole v zaščitenem sklopu.Po predhodnem dogovoru, se lahko razpiše roke še za ostale predmete. Študenti naj se obrnejo na šolo. 
več
23. 6. 2020
Finančna spodbuda delodajalcem za izvedbo praktičnega izobraževanja za študente višjih šol
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020, na podl...
več