11. LETNA KONFERENCA O KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH - IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Letošnja konferenca o kakovosti v višjih strokovnih šolah ima naziv: Izobraževanje za družbeno odgovornost. Predstavljeni bodo strokovni prispevki, ki tematsko pokrivajo spodbujanje in zagotavljanje družbene odgovornosti,  dobre prakse šol na področju zagotavljanja kakovosti ter številni projekti Skupnost VSŠ za razvoj kakovostnega delovanja višjih strokovnih šol.

Konferenca bo v organizaciji Skupnosti VSŠ potekala v četrtek, 19. maja  2022 med 9. in 13. uro   v prostorih Višje strokovne šole Slovenj Gradec.

Prijava na 11. letno konferenco  na: #EM#736469716171677561687e4b7f667b7f7e7e616739636564366a73#EM#   do 13. 5. 2022.

Nazaj na arhiv