BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA REDNO ZAPOSLENE
Zaposleni imajo v študijskem letu 2018/19 možnost do brezplačnega študija na višješolskem programu Ekonomist. Predpogoj je sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu ali samozaposlitev (samostojni podjetniki, kmetje, ipd.) na dan vpisa. Število vpisnih mest za brezplačen študij je omejeno. Tisti ki so resno zainteresirani za  študij, lahko za več informacij  pošljejo sporočilo s kontaktnimi podatki na naši spletni strani:  http://www.lampret-consulting.si/aktualna-izobrazevanja/zanimam-se  ali na elektronski naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#

Višja strokovna šola Lampret consulting je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem izbrana na javnem razpisu: »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« - Munera 3. Projekt omogoča zaposlenim brezplačen študij tudi na višješolskih programih.

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več informacij o projektu na spletni strani:  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=161

logotip MIZŠ Logo EKP socialni sklad SLO slogan

Nazaj na arhiv