Drugi prijavni rok za vpis na višjo šolo - od 26.8. do 30.8.2019

Objavljamo prosta vpisna mesta za vpis na višjo strokovno šolo: 

59 mest na VSŠ programu Ekonomist

30 mest na VSŠ programu Poslovni sekretar 

Prijavite se na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps  od 26.8.2019 do izteka roka. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, se pošlje skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev priporočeno na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, do 30.8.2019.

Sprejeti kandidati  iz drugega prijavnega roka bodo vabljeni na vpis v septembru po zaključenem prijavno-sprejemnem postopku na višješolski prijavni službi.

 

 

Nazaj na arhiv