Drugi prijavni rok za vpis na višjo šolo - od 24.8. do 31.8.2020

Objavljamo prosta vpisna mesta za vpis v izredni študij na višjo strokovno šolo Lampret consulting d.o.o:

60 mest na VSŠ programu Ekonomist

30 mest na VSŠ programu Poslovni sekretar* 

V drugem roku se prijavite na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps  od 24.8.2020 do 31.8.2020. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, se pošlje skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev priporočeno na naslov:  Višješolska prijavna služba,Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, do 31.8.2020.

VPIS

Sprejeti kandidati  iz drugega prijavnega roka bodo vabljeni na vpis v septembru po zaključenem prijavno-sprejemnem postopku na višješolski prijavni službi. Vpis bo možen do 1.10.2020.

V izredni študij bo možen vpis na prosta mesta še do 30.10.2020.

Nazaj na arhiv