VPIS NA VIŠJO ŠOLO IN DODATNI INFORMATIVNI DNEVI V SEPTEMBRU
Vabljeni k vpisu v višješolski  program Ekonomist. Vpisujemo neposredno na šoli  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 30.10.2019.

Z evidenčno prijavo EVIDENČNA PRIJAVA 2019-20.docx si lahko rezervirate prosto vpisno mesto. Prijavo izpolnite z vašimi podatki, ji priložite kopijo spričevala o končani poklicni (ali splošni maturi) ter oboje pošljite na naš sedež: Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola, Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. Po zaključenem postopku preverjanja vpisnih pogojev, bodo sprejeti kandidati prejeli vpisno dokumentacijo in vabilo za vpis.
Če ste šolanje zaključili v tujini, je potrebno pred vpisom izpeljati še postopek priznavanja (poteka na šoli).

Pred vpisom pridobite čimveč informacij, da boste sprejeli najboljšo življenjsko odločitev, zato prijazno  vabljeni na info dneva v septembru:
- v sredo, 11. septembra 2019 ob 16.30
- v sredo, 25. septembra 2019 ob 16
.30

Če vam predlagani termini ne ustrezajo, se lahko prilagodimo in dogovorimo drugega za osebni razgovor z vami. Za uskladitev termina pokličite na telefonsko številko 33 82 700 ali pišite na e-naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#. Oglasite se lahko  tudi med tednom med 9. in 15. uro.

V študijskem letu 2019/20 bo potekal izredni študij na programu Ekonomist smer komerciala  ekonomist 19-20.pdf Možna je tudi smer računovodstvo. Vsebine predmetov so povezane s strokovno prakso. 

Več o študijskem  programu in organizaciji izrednega študija tem na naših spletnih straneh: http://www.lampret-consulting.si/studijski-center/center-visjih-sol/ekonomist
Nazaj na arhiv