PRVI PRIJAVNI ROK ZA VPIS V VIŠJEŠOLSKE PROGRAME

 

INFORMACIJE


Informacije  o  programih, organizaciji  izrednega študija, postopku prijave, vpisu in vsem, kar vas še zanima v zvezi s študijem,  z veseljem posredujemo tudi izven razpisanih datumov:


• vsak delavnik med 9. in 15. uro  po telefonu: 05 33 82 70
 

Več o organizaciji in poteku izrednega študija na povezavi:  http://www.lampret-consulting.si/studijski-center/center-visjih-sol


Višješolski programi, ki jih izvajamo na naši šoli:

ekonomist 22-23.pdf

poslovni sekretar 22-23.pdf

 

PRIJAVNI ROKI


Postopek  prijave v prvem in drugem prijavnem roku je enak in poteka preko Višješolske prijavne službe. postopek za oddajo prijave za vpis v št. leto 2022-23 - I. in II. rok.pdf


Prvi prijavni rok od 15. 2.  do 18. 3. 2022

Drugi prijavni rok od  25. 8. do 31. 8. 2022


Kandidati za vpis v višje strokovne šole se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps   

Več v razpisu:  Razpis 2022-23_1.2_b.pdf


VPIS  

 

Sprejeti kandidati iz prvega prijavnega roka se bodo vpisovali v avgustu do 22.8.2022 iz drugega roka pa v septembru do 1.10.2022.

 

VPIS NA PROSTA MESTA DO 28. 10. 2022

 

V izredni študij bo možen vpis na prosta mesta do 28.10. 2022.

Prijavni obrazec za vpis na prosta mesta bo objavljen na naši spletni strani v začetku septembra.  


 VPISNI POGOJI


V študijska programa Ekonomist ali Poslovni sekretar, se lahko vpiše kdor je:


• opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature), je končal gimnazijo, katerikoli program za pridobitev srednje strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe) ali opravil poklicni tečaj;

• opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega  jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

 
 

Nazaj na arhiv