MOJA POT DO DIPLOME – DELAVNICA ZA ŠTUDENTE VIJŠE ŠOLE
Višješolski programi se zaključijo z diplomskim izpitom, na katerem študenti predstavijo in zagovarjajo svoje diplomsko delo. Izdelava diplomskega dela je proces, ki zahteva od študenta zrelost, samodisciplino, motivacijo, ustrezna znanja in še bi lahko naštevali. Marsikdo se prvič v življenju sreča s takim izzivom, saj gre za samostojno strokovno delo, v katerem študent pokaže, da je v času študija pridobil ustrezno raven teoretičnega in praktičnega znanja. Obenem tudi pokaže svoje sposobnosti za razreševanje problemov v praksi.

Za marsikoga je pisanje diplomske naloge prava »nočna mora« in nepremostljiva ovira za zaključek študija. Da temu ni tako in da bo vaša pot do diplome nekoliko lažja, se boste prepričali  na delavnici za pripravo in pisanje diplomske naloge v torek, 26. 1. 2021 ob 16.30. Potekala bo na daljavo preko videokonference Teams. pridruži se

Delavnico bosta vodila Miran Lampret in Nataša Seljak predavatelja in mentorja.

Potrditev udeležbe pošljete do 22. 1. 2021 na elektronski naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#. 

Gradiva za delavnico: pravilnik o diplomiranju, navodila za pisanje, obrazci, teme, ostala gradiva in informacije, so objavljena na spletni strani v podmeniju diploma. Seznanite se z vsebinami in pripravite vaša vprašanja, da bo srečanje čimbolj aktivno in koristno.

Priporočila in konkretni nasveti izvajalcev delavnice, vam bodo v veliko pomoč pri pripravi dispozicije, pisanju diplomske naloge in zagovoru le-te, zato udeležbo toplo priporočamo.
Nazaj na arhiv