NOVO - Razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za praktično izobraževanje študentov višješolskih programov
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 19. januarja  2018 objavil   razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja v študijskem letu 2016/17

Delodajalec lahko dobi finančno spodbudo za izvajanje praktičnega izobraževanja za študente višješolskih programov. Sofinanciranje je možno za študente, ki so bili v študijskem letu  2016/17 vpisani v zadnji letnik (so zaključevali študij). Vlogo odda šola (v imenu delodajalca in šole).

Rok za oddajo vlog je 16. 2. 2018.

Za izvedeno praktičnega izobraževanja dobi delodajalec okvirno 800 €/študenta (po izkušnjah iz preteklih let), če je študent opravil pri njem prakso za oba letnika oz. polovico za en letnik.

Več informacij na:      http://www.sklad-kadri.si    (aktualni razpisi)
 
Nazaj na arhiv