POGOJ PCT - OBVESTILO
Na osnovi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 6.11.2021 povzemamo najnovejše spremembe v zvezi s PCT-pogoji.

Ključne spremembe v zvezi z novim odlokom vlade z dne 5.11.2021 so pri izpolnjevanju pogojev prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) ter pri samotestiranju za učence, dijake,študente in udeležence  izobraževanja odraslih.

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja
Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:
1) z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2) z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjembesedilu: EU DCP);
3) z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku
4) z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:
   - drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac 
     Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po 
     prejetem drugem odmerku;
   - odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.
   Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
5) z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
6) z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega odstavka, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR  oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve 
   alineje 4. točke tega odstavka. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Samotestiranje
Po odloku pripada študentom oz. udeležencem izobraževanja odraslih 15 HAG testov za samotestiranje na mesec, ki jih sami pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.  Samotestiranje študentov oz. udeležencev izobraževanja odraslih poteka v skladu z obvestilom.
Študentom oz. udeležencem izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Uporaba zaščitne maske
Še naprej ostaja obvezna uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V skladu z novim odlokom pa ne zadostuje več zaščitna maska iz blaga, temveč je ustrezna zgolj kirurška maska.

Pogoje PCT se bo preverjalo ob vstopu v prostore šole oz. v prostore, kjer bodo potekala predavanja, vaje, izpiti oz. druge aktivnosti povezane s študijem.

Vse obiskovalce prosimo, da prihajajo v naše prostore zdravi, brez znakov okužbe dihal in da upoštevajo splošne higienske ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. 
Nazaj na arhiv