PRIJAVA IN VPIS NA VIŠJO ŠOLO V ŠT. LETU 2022/23
 

 DRUGI PRIJAVNI ROK: od 25. 8. DO 31. 8. 2022


Kandidati za vpis v višje strokovne šole se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps   

Postopek  je nazorno prikazan na povezavi: postopek za oddajo prijave za vpis v št. leto 2022-23 - I. in II. rok.pdf

Več v razpisu:  Razpis 2022-23_1.2_b.pdf


VPIS  

 

Sprejeti kandidati iz  drugega prijavnega roka se bodo vpisovali v  septembru do 1.10.2022.

 

VPIS NA    IZREDNI ŠTUDIJ


 

Vpis na izredni študij bo možen tudi po poteku drugega prijavnega roka. Kandidati za vpis naj izpolnijo evidenčno prijavo EVIDENČNA PRIJAVA 2022-23.docx  in jo pošljejo na šolo po pošti ali skenirano na elektronski naslov #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#  Prijavi se priloži še kopijo spričevala o zaključeni srednji šoli (matura, poklicna matura, srednješolska diploma ipd.), za predhodno preverjanje vpisnih pogojev.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali vpisne pogoje, bodo vabljeni na vpis  v septembru. Vpis na prosta mesta se po razpisu zaključi 28.10.2022. Ker pa se predavanja običajno začenjajo že v prvi polovici oktobra, priporočamo, da se vpis opravi pravočasno.


 

VPISNI POGOJI


V študijska programa Ekonomist ali Poslovni sekretar, se lahko vpiše kdor je:


• opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature), je končal gimnazijo, katerikoli program za pridobitev srednje strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe) ali opravil poklicni tečaj;

• opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega  jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

 

INFORMACIJE

Informacije  o  programih, organizaciji  izrednega študija, postopku prijave, vpisu in vsem, kar vas še zanima v zvezi s študijem,  z veseljem posredujemo tudi izven razpisanih datumov:


• vsak delavnik med 9. in 15. uro  po telefonu: 05 33 82 70
 

Več o organizaciji in poteku izrednega študija na povezavi:  http://www.lampret-consulting.si/studijski-center/center-visjih-sol


Višješolski programi, ki jih izvajamo na naši šoli:

ekonomist 22-23.pdf

poslovni sekretar 22-23.pdf

 

Nazaj na arhiv