Finančna spodbuda za delodajalce, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov višjih strokovnih šol
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je  objavil  Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019, na podlagi katerega lahko delodajalci uveljavljajo finančno spodbudo z izvedbo praktičnega izobraževanja za študente višjih šol.

Razpis je aktualen za študente, ki so  v študijskem letu 2018/19 vpisani  v drugi letnik in so opravljali praktično izobraževanje pri delodajalcu

Za izvedeno praktičnega izobraževanja dobi delodajalec 1.030 €/študenta .Sofinancira se strošek mentorja pri izvajanju praktičnega izobraževanja za študente. Šola prejme 22,80 €/študenta za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.

Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je  študent vpisan. 

Nazaj na arhiv