Vlada sprejela strategijo višjega strokovnega izobraževanja
Konec julija je vlada sprejela Strategijo višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020 do 2030. Ključni cilji strategije:


1. finančno stabilno poslovanje višjih šol,

2. vsestranska kakovost višješolskega izobraževanja,

3. prilagajanje potrebam gospodarstva oz. družbe,

4. zaposljivost diplomantov

Za uresničitev zastavljenih ciljev niso predvidena dodatna sredstva iz proračuna, temveč se pričakuje: večja učinkovitost delovanja višješolskega izobraževanja, boljše izkoriščanje obstoječih virov, optimizacija mreže višjih šol z upoštevanjem digitalizacije, globalizacije, demografskih sprememb in migracij ter optimizacijo nekaterih postopkov na področju višjega strokovnega izobraževanja. Dodatna finančna sredstva pa bo treba poiskati oz. zagotoviti tudi iz drugih virov kot so npr. evropska kohezijska sredstva.Nazaj na arhiv