Novice
25. 9. 2018
BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA REDNO ZAPOSLENE
Zaposleni imajo v študijskem letu 2018/19 možnost do brezplačnega študija na višješolskem programu Ekonomist. Predpogoj je sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu ali samozaposlitev (samostojni podjetniki, kmetje, ipd.) na dan vpisa. Število vpisnih mest za brezplačen študij je omejeno. Tist...
več