Finančna spodbuda delodajalcem za izvedbo praktičnega izobraževanja za študente višjih šol
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020, na podlagi katerega lahko delodajalci uveljavljajo finančne spodbude za izvedbo praktičnega izobraževanja za študente višjih šol.

Namen razpisa je zagotavljanje boljše usklajenosti in povezanosti višješolskega izobraževanja s potrebami trga dela tudi z uvajanjem finančnih spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest študentom višjega strokovnega izobraževanja. Za izvedeno praktično izobraževanje dobi delodajalec 1.030 €/študenta.

Finančna spodbuda se lahko uveljavlja za študente, ki so v tekočem študijskem letu vpisani v zaključni letnik.

Dokumentacijo za prijavo na razpis pripravita skupaj šola in delodajalec. Vlogo pa odda šola, v kateri je študent vpisan.

Rok za oddajo vlog je 2.9.2020.

Nazaj na arhiv