Razpis za sofinanciranje opravljanja praktičnega izobraževanja za študente višješolskih programov za študijsko leto 2017-18
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je  objavil   razpis za sofinanciranje izvedbe praktičnega  izobraževanja  za študente višjih šol. Razpis je aktualen za študente, ki so bili vpisani v študijskem letu 2017/18 v drugi letnik in so opravljali praktično izobraževanje pri delodajalcu

Za izvedeno praktičnega izobraževanja dobi delodajalec 1.030 €/študenta .Sofinancira se strošek mentorja pri izvajanju praktičnega izobraževanja za študente.

Šola prejme 22,80 €/študenta za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.

Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je  študent vpisan. 

Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2018 do 16.00.

Nazaj na arhiv