VPIS V NOVO ŠTUDIJSKO LETO 2020/21
Vabljeni k vpisu v višješolski  program Ekonomist. Vpis poteka  na šoli  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 30.10.2020.

Z evidenčno prijavo EVIDENČNA PRIJAVA 2020-21.docx si lahko rezervirate prosto vpisno mesto. Prijavo izpolnite z vašimi podatki, ji priložite kopijo spričevala o končani poklicni (ali splošni maturi) ter oboje pošljite na e-naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#. 
ali po pošti na naš sedež: Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola, Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. Po zaključenem postopku preverjanja vpisnih pogojev, bodo sprejeti kandidati prejeli vpisno dokumentacijo in vabilo za vpis.
 
V študijskem letu 2020/21 se bo izvajal izredni študij na programu Ekonomist smer komerciala   ekonomist 20-21.pdf  

Zaposleni študenti imajo možnost brezplačnega študija preko projekta Munera 3. Več informacij na povezavi: http://www.lampret-consulting.si/studijski-center/center-visjih-sol/projekt-munera-3
Nazaj na arhiv