Povezovanje v alumni klubih
POVEZOVANJE V ALUMNI KLUBIH

Alumni klubi povezujejo bivše diplomante neke fakultete oziroma univerze. Namen alumni klubov je povezovanje med nekdanjimi in sedanjimi študenti ter izobraževalno ustanovo.
Posamezniki se vpisujejo na fakulteto oziroma izobraževalno ustanovo predvsem z namenom doseganja kariernih ciljev in razvoja svojega potenciala. Vendar se po končanem študiju diplomanti „porazgubijo na vse konce in kraje“. Fakultete si preko alumni klubov prizadevajo ohranjati stike s svojimi bivšimi diplomanti, saj se je za strokovni razvoj treba povezovati, mrežiti, ohranjati stike in izmenjavati znanje ter izkušnje.

Alumni klubi

Klub alumnov ali alumni klub je združenje nekdanjih diplomantov oziroma študentov neke fakultete oziroma univerze. Alumni klubi so drugod po svetu poznani že dolgo, uveljavljajo pa se tudi pri nas in v kontinentalni Evropi. Njihov namen je povezovanjemed nekdanjimi in sedanjimi študenti in izobraževalno ustanovo in s tem ohranjanje stikov med njimi.
V okviru alumni klubov imajo člani možnost, da gradijo poslovne in socialne mreže s kolegi podobnih interesov in ciljev ter seveda uživajo koristi, ki jih tovrstne mreže nudijo. Gre za izboljševanje položaja članov klubov na trgu dela, večanje možnosti za uresničevanje poslovnih in drugih ciljev.
Tradicija alumni klubov sega že v 19. stoletje. Takrat so bili v ZDA ustanovljeni prvi alumni klubi. Trenutno ima najštevilčnejši alumni klub harvardska poslovna šola, ki šteje že več kot 320.000 članov z vseh koncev sveta. V tujini imajo alumni klubi daljšo tradicijo, saj biti alumni in pripadati eni izmed izobraževalnih institucij, pomeni predvsem čast. Glavni namen alumni klubov ameriških poslovnih šol je predvsem financiranje.

Namen je mreženje

Alumni klubi niso namenjeni le obujanju spominov na študijska leta, ampak zagotavljajo poslovno in karierno povezovanje. Ob tem pa delijo dobre prakse med diplomanti, študenti in univerzo in uspešnimi posamezniki v izobraževalnih institucijah.
Glavni namen je ohranjanje starih študentskih vezi, ustvarjanje novih poznanstev, izmenjava in prepletanje znanj in izkušenj ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

Alumni klubi v Sloveniji

Alumni klube v Sloveniji lahko primerjamo s skandinavskimi. Prve alumni klube smo dobili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Od leta 1996 je aktiven Alumni klub MBA Radovljica, ki združuje diplomante rednega MBA-programa ekonomske fakultete. Ekonomska fakulteta v Ljubljani je Alumni klub ustanovila leta 2001. Danes skorajda ni fakultete, ki ne bi imela svojega alumni kluba.


Avtor:
Nevtron & Company, d. o. o. 18. januar, 2014
Nazaj na arhiv