Poslanstvo alumni kluba
Zakaj Alumni klub ?

Alumni klub je koristna vez med vsemi generacijami diplomantov Višje strokovne šole Lampret consulting. Omogoča širitev poznanstev, pridobivanje izkušenj ter prijateljskih in poslovnih stikov iz podjetniških krogov.

V njem boste našli svoje študijske kolege in starejše diplomante, ki so že vrsto let vpeti v podjetniško življenje in strokovno udejstvovanje.

Alumni klub ponuja članom tudi možnost vseživljenjskega učenja z udeležbo na različnih predavanjih, konferencah, okroglih mizah in drugih dogodkih, ki jih organizira šola. Tako se lahko člani v svojem delu izpopolnjujete in s pomočjo našega in vašega Alumni kluba nabirate nova znanja ter se izobražujete na prijeten način.

Kaj vam ponuja Alumni klub Višje strokovne šole Lampret consulting? 
 • Popust pri udeležbi na seminarjih, ki jih organizira šola
 • Povezovanje diplomantov – networking
 • Karierni, strokovni in osebni razvoj ter svetovanje (vpis v bazo iskalcev)
 • Zaposlitve, spremljanje zaposlitvenih oglasov, svetovanje pri iskanju zaposlitve, razvoju kariere…
 • Izobraževalne delavnice, seminarji, okrogle mize, predavanja …
 • Aktivno sodelovanje s klubom in šolo (sodelovanje pri projektih)
Poslanstvo Alumni kluba

Alumni klub študentov Višje strokovne šole Lampret consulting nudi spodbudno okolje in aktivnosti za ohranjanje povezanosti ter komunikacije med pripadniki različnih generacij naših diplomantov ter samo šolo. Omogoča osebni in strokovni razvoj posameznikov ter organizacij, promovira dosežke svojih članov, višje šole in poslovnih ved v okolju ter aktivno sodeluje pri pozitivnem razvoju družbe, v kateri deluje.

Temeljne vrednote
 • Ohranjanje povezanosti in komunikacije med diplomanti
 • Ohranjanje in negovanje pripadnosti Višji strokovni šoli Lampret consulting
 • Širitev in utrditev ugleda Višje šole doma in v tujini
 • Razvoj in promocija komercialnih, poslovnih in ekonomskih
 • Razvoj posameznikov ter organizacij
 • Aktivna vloga pri pozitivnem razvoju družbe

Temeljno vrednoto Alumni kluba predstavlja ohranitev pripadnosti vsemu, za kar ste se med študijem zavzemali.