Center višjih šol
Na višji strokovni šoli izvajamo študijska programa: Ekonomist in Poslovni sekretar. 

Šola je vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje navedenih javno veljavnih študijskih programov. Izobraževanje se izvaja kot izredni študij.

Študij na višji strokovni šoli je praktično naravnan in namenjen tistim, ki se želijo čimprej uveljaviti v praksi. Prispevati želimo k uspešni poklicni poti vsakega študenta. Pri uresničevanju ciljev aktivno sodelujejo tudi študenti višješolskih programov s svojimi pobudami in predlogi.

Predavatelji so naši dolgoletni sodelavci. Imajo pedagoške in praktične izkušnje, ki jih uspešno prenašajo na študente. Predavatelje je potrdil Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport .

Šola zagotavlja študentom potrebna študijska gradiva za vse predmete. Študij skušamo popestriti s sodobnimi metodami dela kot so skupinsko delo in skupinske diskusije, timsko obravnavo problemov, obiski uspešnih podjetnikov in gostujočih predavateljev ter strokovnimi ekskurzijami.