Ekonomist
Ekonomist je javnoveljavni višješolski študijski program poslovne smeri, izdelan v skladu z merili bolonjske deklaracije, kreditno ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. PREDNOST: možnost izbire med več smermi študija

Program omogoča študentom, da pridobijo širok obseg strokovnih kompetenc in hkrati konkretna znanja za delo v svojih poslovnih okoljih. Usposobijo se lahko za ekonomista usmerjenega v področje komerciale, računovodstva, turizma, bančništva, zavarovalništva, podjetništva, če navedemo samo nekaj od možnih smeri. 

Študij je praktično usmerjen. Za študente so pridobljena znanja zelo uporabna pri delu. Omogočajo pa jim tudi pogoje za nadaljnji razvoj kariere.

Poleg modernih vsebin in več širših strokovnih kompetenc omogoča program večjo mobilnost študentov v slovenskem in evropskem izobraževalnem ter zaposlitvenem prostoru. Program je kreditno ovrednoten po ECTS sistemu (dokončan študij prinese 120 kreditnih točk) Priloga k diplomi, z navedbo vsebin študija pa zagotavlja večjo transparentnost pridobljene izobrazbe.

Program je po vsebini in strukturi primerljiv s sorodnimi evropskimi programi.

Pridobljena izobrazba: višja strokovna, SOK* raven: 6.
Strokovni naziv: ekonomist/ekonomistka

*po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij se višješolski program umešča v 6 raven in je enakovredna kratkemu ciklu po EOVK (evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij)