Organizacija in izvedba študija
Študijski progam obsega dva letnika, ki ju na šoli realiziramo v dveh koledarskih letih in pol. Naslednjega pol leta pa je namenjeno pripravi in pisanju diplomske naloge, ki se zaključi z diplomskim izpitom.

Izvedba poteka v treh študijskih letih oziroma treh ciklusih. Izredni študenti se jeseni vpišejo v študijski ciklus, ki traja eno študijsko leto.

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra naslednje koledarsko leto. Predavanja, vaje izpiti in ostale aktivnosti povezane z izvajanjem programa potekajo od septembra do konca junija. Med prazniki, zimskimi in poletnimi počitnicami pedagoškega procesa ni.

Organizacijsko je študij prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja, vaje in izpiti potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času med 16. in 20. uro. Izjemoma ob sobotah dopoldan.

Študijski proces se izvaja modularno. Po zaključku predavanj (vaj) za posamezni predmet sledi izpit. Način izvedbe zagotavlja primerno razporeditev predavanj in izpitov, študentom pa dovolj časa za uspešno usklajevanje študijskih in drugih obveznosti.

Za uspešno vključevanje novih študentov v študij, se na začetku študijskega leta organizira strokovno predavanje o metodah uspešnega učenja.

Študenti lahko premostijo vrzeli v znanju na dodatnih tečajih, ki jih po potrebi organizira šola.

Predavanja in vaje so v sodobno opremljenih učilnicah na našem sedežu in na Šolskem centru  v Novi Gorici.