Stroški in način plačila
Stroški izrednega študija so:
- vpisnina  se plača enkrat,  ob prvem vpisu v program
- šolnina  se plača za vsako študijsko leto posebej
                  Plačilo šolnine je možno   v 8 obrokih, po dogovoru tudi na več obrokov.

Šolnina vključuje:
- študijska gradiva za vse predmete,
- predavanja, seminarske in laboratorijske vaje ter konzultacije,
- prvo opravljanje in enkratno ponavljanje izpita,
- informacije in dodatna gradiva na spletnih straneh šole,
- reševanje različnih vlog študentov in izdajanje potrdil,
- uvodno delavnico oziroma svetovanje za  uspešen pristop k študiju,
- seminar za pisanje diplomske naloge.

- mentorstvo in  zagovor diplomediplomski izpit se plačajo ob prijavi na zagovor.

Zneski se določijo za posamezno študijsko leto.

 .