Razpis 2022/23
Lampret consulting, d.o.o. Višja strokovna šola, Nova Gorica razpisuje za študijsko leto 2023/2024
  • 60 vpisnih mest za izredni študij po  programu za pridobitev višje strokovne  izobrazbe EKONOMIST; pridobljeni naziv:  ekonomist/ekonomistka  ekonomist 23-24.pdf
  • 30 vpisnih mest za izredni študij po programu za pridobitev višje strokovne  izobrazbe POSLOVNI SEKRETAR; pridobljeni  naziv: poslovni sekretar/poslovna sekretarka   poslovni sekretar 23-24.pdf   
Celoten razpis:     Razpis2023.pdf

 PROGRAM EKONOMIST – izvedba smeri 


V študijskem letu 2023/2024 se bo izvajala smer:  komerciala (asistent v mednarodni menjavi) 
Možne smeri so tudi: računovodstvo in zavarovalništvo. 


VPISNI POGOJI:

V študijska programa Ekonomist ali Poslovni sekretar, se lahko vpiše kdor je:

  •  opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature), je končal gimnazijo, katerikoli program za pridobitev srednje   strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe) ali opravil poklicni tečaj; 
  • opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih  izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in  matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

Informacije: