Stroški izrednega študija
STROŠKI IZREDNEGA ŠTUDIJA 2022/2023

Stroški študija (vpisnina, šolnina) ostajajo na isti  ravni kot prejšnja leta.
 
Stroški izrednega študija za študijsko leto 2022/23  so:
vpisnina 195 EUR se plača ob prvem vpisu v program

šolnina
1.195 EUR. Plačilo šolnine je možno tudi v 8 obrokih po 159 EUR.
              Šolnina se plača prvo, drugo in tretje študijsko leto.


Šolnina vključuje:
- študijska gradiva za vse predmete, (elektronski učbeniki in druga e-gradiva)
- predavanja, seminarske in laboratorijske vaje ter konzultacije,
- prvo opravljanje in enkratno ponavljanje izpita,
- informacije in dodatna gradiva na spletnih straneh šole,
- reševanje različnih vlog študentov in izdajanje potrdil,
- uvodno delavnico oziroma svetovanje za uspešen pristop k študiju,
- seminar za pisanje diplomske naloge.

Stroški za zagovor diplome – diplomski izpit se plačajo ob prijavi na zagovor.
V študijskem letu 2022/23 bo strošek diplomskega izpita 300 EUR.