Kontakt mednarodne pisarne
Vse informacije in razpisi v zvezi z mobilnostjo študentov bodo objavljeni na spletni strani šole.

Študentom zagotavljamo vse pomembne informacije, ki jih bodo potrebovali zvezi z mobilnostjo.

Osebi Ivanka Gregorič in Nataša Seljak sta zadolženi za dajanje informacij v zvezi z mobilnostjo.
Dosegljivi sta v času uradnih ur ali po vnaprejšnem dogovoru po elektronski pošti na #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#