Partnersko sodelovanje v Erasmus+ konzorciju 2017-2020
Na podlagi Erasmusove listine smo se tudi v tem študijskem letu prijavili v konzorcij Erasmus + za mobilnost študentov in osebja 2017-2020 s koordinatorjem – Skupnostjo VSŠ.

V okviru programa Erasmus+ bo Skupnost VSŠ sodelovala s prijavo Erasmus+ konzorcij in projektoma mobilnosti s partnerskimi ter programskimi državami (akcije KA103, KA107 in KA108). Kot dodatna možnost za dvig mobilnosti naše višje šole si želimo prijaviti tako študente za prakso in študij kakor tudi zaposlene na poučevanje in usposabljanje.

Prijava za partnerstvo v konzorciju pomeni, da imamo kot institucija dve možnosti za pridobitev sredstev za prakso naših študentov - preko prijave oz. vloge naše šole in preko vloge oz. prijave Skupnosti VSŠ.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

- Podpora pri izvajanju mobilnosti študentov in osebja.
- Spodbujanje, ozaveščanje in promoviranje prednosti mobilnosti.
- Prijava konzorcija na razpise za mobilnost in administrativno-finančna izvedba projektov.
- Spodbujanje in podpiranje šol pri prijavi za ECHE listino.
- Mreženje na mednarodni ravni. 

Spletna povezava do projekta Konzorcij za mobilnost.