Projekt mobilnosti

PROJEKT KONZORCIJ ZA MOBILNOST

Polno ime: Erasmus+, Konzorcij za mobilnost
Trajanje: 2014-2016 in 2017-2020

Erasmus+ je integriran sedemletni (2014 – 2020) program EU, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Z razpoložljivi proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. S transnacionalnimi partnerstvi med ustanovami in organizacijami Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, spodbuja medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih. Podpira nacionalna prizadevanja za modernizacijo sistemov izobraževanja, usposabljanja in drugih ukrepov za mlade.