Pogosta vprašanja
1. Ali se lahko prizna praksa študentom z delovnimi izkušnjami? 
Študentom z delovnimi izkušnjami se praksa (praktično izboraževanje) lahko prizna.
Če ima študent vsaj leto dni delovnih izkušenj na področju za katerega študirajo , lahko priznano prakso za en letnik.
Študenti z dvema letoma pa lahko uveljavlja priznavanje prakse za oba letnika študija.

2. Ali lahko po končanem višješolskem programu nadaljujem študij na visokošolskem študiju?
Diplomanti študijskih programov lahko nadaljujejo študij na visokošolskem študiju.

V našem šolskem centru lahko nadaljujete študij v 2. letniku visokošolskega programa Komerciala. Program uspešno izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za komercilane in poslovne vede iz Celja. Več o priznavanju izpitov pri prehodu iz višješolskih programov v visokošolske programe Fakultete za komercilane in poslovne vede si preberite na http://www.fkpv.si

3. Ali je organizacija študija prilagojena zaposlenim študentom? 
Res je. Posebno skrb namreč posvečamo temu, da organizacijo in izvedbo študija čimbolj prilagodimo zaposlenim študentom. Zato so predavanja dvakrat na teden v popoldanskem času (od 16.00 do 19.00 ). Po zaključenih predavanjih za določen predmet je premor za pripravo na izpit (do 14 dni). V času počitnic oz. dopustov pa ni predavanj.

4. V kolikem času lahko zaključim študij in diplomiram?
Prvi dve leti ter polovico tretjega leta boste opravljali izpite iz predpisanih predmetov. Zadnjega pol leta pa boste pisali in pripravljali diplomsko nalogo. Zagovor diplome lahko opravite že pred poletnimi počitnicami. To pomeni, da lahko študij zaključite in diplomirate še prej kot v treh letih.

5. Kakšne so zaposlitvene možnosti diplomantov višješolskih programov?
Zaposlitvene možnosti so velike. ekonomiste zaposlujejo vsa podjetja (komercialiste, računovodje ), banke (bančni komercialist), turistična podjetja (ekonomist v turizmu ), zavarovalnice ( strokovni sodelavec za zavarovalništvo ), mala in srednja podjetja (ekonomist smeri podjetništvo). Smer podjetništvo pa je še posebno primerna za vse, ki želijo tudi sami na pot podjetništva ali pa podjetje že imajo.

6. Kako je s priznavanjem izpitov?
Če ima študent opravljene izpite na neki drugi višji ali visoki šoli se mu le ti lahko priznajo. Za priznavanje je potrebno vložiti vlogo na Študijsko komisijo šole.