Stroški in način plačila

Stroški izrednega študija so:

- vpisnina  se plača enkrat,  ob prvem vpisu v program

- šolnina  se plača za vsako študijsko leto posebej 
                  Plačilo šolnine je možno   v 8 obrokih, po dogovoru tudi na več obrokov.

Šolnina vključuje:
- študijska gradiva za vse predmete,
- predavanja, seminarske in laboratorijske vaje ter konzultacije,
- prvo opravljanje in enkratno ponavljanje izpita,
- informacije in dodatna gradiva na spletnih straneh šole,
- reševanje različnih vlog študentov in izdajanje potrdil,
- uvodno delavnico oziroma svetovanje za  uspešen pristop k študiju,
- seminar za pisanje diplomske naloge.

mentorstvo in  zagovor diplome – diplomski izpit se plačajo ob prijavi na zagovor.

Zneski se določijo za posamezno študijsko leto.