Predstavitev

Naslov in sedež:


LAMPRET CONSULTING d.o.o.
Višja strokovna šola
Ulica Tolminskih puntarjev 4
5000 NOVA GORICA

Telefon: 05/33 82 700
Fax: 05/33 82 705

Elektronska pošta: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#


Uradne ure:


Ponedeljek, od 13. do 16. ure
Sreda, od 9. do 17. ure
Petek, od 9. do 12. ure

Predavalnice: predavanja in izpiti se izvajajo na Šolskem centru v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 6 in na sedežu šole.

Ravnatelj višje šole: Miran Lampret, univ. dipl. ekon.

Organizatorka in vodja referata: Ivanka Gregorič, dipl. upr. org.

Strokovna sodelavka: Nataša Seljak, univ. dipl. ped. in andr.

 
Na višji strokovni šoli izvajamo študijska programa: Ekonomist in Poslovni sekretar. 

Šola je vpisana v razvid pri Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje navedenih javno veljavnih študijskih programov. Izobraževanje se izvaja kot izredni študij.

Študij na višji strokovni šoli je praktično naravnan in namenjen tistim, ki se želijo čimprej uveljaviti v praksi. Prispevati želimo k uspešni poklicni poti vsakega študenta. Pri uresničevanju ciljev aktivno sodelujejo tudi študenti višješolskih programov s svojimi pobudami in predlogi.

Predavatelji so naši dolgoletni sodelavci. Imajo pedagoške in praktične izkušnje, ki jih uspešno prenašajo na študente. Predavatelje je potrdil Strokovni svet za poklicno izobraževanje pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.

Šola zagotavlja študentom potrebna študijska gradiva za vse predmete. Študij skušamo popestriti s sodobnimi metodami dela kot so skupinsko delo in skupinske diskusije, timsko obravnavo problemov, obiski uspešnih podjetnikov in gostujočih predavateljev ter strokovnimi ekskurzijami.