Razvojna pot šole

Lampret consulting d.o.o. je zasebna družba za izobraževanje z 20-letno tradicijo na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Sedež podjetja je v Novi Gorici na ulici Tolminskih puntarjev 4. Osnovni kapital družbe je 70.522,00 €.


Podjetje se je najprej razvilo v smeri poslovnega in podjetniškega svetovanja ter kasneje pričelo z razvojem izobraževanja. V letu 1994 smo začeli s prvimi javno veljavnimi izobraževalnimi programi. Organizirali smo dva programa: prekvalifikacijo za poklic prodajalca in srednješolski program za poslovodje. Po ukinitvi programa za poslovodje smo srednješolsko izobraževanje nadaljevali v letu 1999 s programom ekonomsko-komercialni tehnik. Zaradi uvajanja novih izobraževalnih programov s področja terciarnega študija smo srednješolsko izobraževanje prenehali leta 2003.

Zaradi popestritve izobraževalne visokošolske ponudbe na severnoprimorskem, popolnitve vrzeli v piramidi študijskih programov v našem centru in velikega interesa študentov, smo v letu 2006 ustanovili dislocirano enoto zasebne Visoke komercialne šole Celje. V študijskem letu 2006/07 smo že vpisali prvih 60 študentov v 1. in 2. letnik tega modernega visokošolskega študija. 

Sodelovanje s Fakulteto za komercialne in poslovne vede se iz leta v leto krepi in prinaša v naše okolje nove možnosti za študij. Tako smo v partnerstvu s FKPV Celje začeli z izvajanjem podiplomskega - magistrskega študija Komerciale. Novost za 2010/11 je še nov visokošolski program Turizem

Na področje višješolskega izobraževanja smo vstopili leta 2002, ko smo ustanovili prvo višjo strokovno šolo na primorskem. Ministrstvo za šolstvo nam je izdalo dovoljenje za izvajanje javno veljavnega višješolskega programa Komercialist. Prvo študijsko leto 2002/03 smo v omenjeni program vpisali 70 izrednih študentov. Že naslednje študijsko leto 2003/04 smo vpisali prve študente v nov višješolski program Poslovni sekretar. V študijskem letu 2005/06 pa smo začeli še z izvajanjem višješolskega programa Računovodja.

V študijskem letu 2008/09 smo začeli z izvajanjem novega bolonjskega višješolskega programa EKONOMIST ( v njem sta združena prenovljena programa Računovodja in Komercialist kot izbirne smeri študija) ter prenovljenim programom Poslovni sekretar.

Prvo fazo razvoja šolskega centra s paleto višješolskih poslovnih programov, visokošolskim programom Komerciale in Turizma ter podiplomskim - magistrskim študijem. Naše aktivnosti bodo v bodoče usmerjene v postavitev podpornih orodij in inštitucij študentom ter delodajalcem (karierni center, podjetniški inkubator, poslovni inštitut ), razvoju vseh oblik ponudbe vseživljenjskega izobraževanja ter predvsem zagotavljanju in stalnem izboljšanju kakovosti v vseh pogledih.

Dosedanje osnovno vodilo pri razvijanju našega šolskega centra Lampret consulting d.o.o. je bilo, da prisluhnemo potrebam delodajalcev v gospodarstvu in negospodarstvu ter študentom ponudimo strokovna in čim bolj praktično uporabna znanja za uspešno delo v poslovnem okolju.