Reference
Reference našega Višješolskega centra so predvsem uspešni in zadovoljni študenti

Naša referenca so tudi naša partnerska podjetja in negospodarske organizacije, ki pošiljajo svoje zaposlene na študij na našo šolo. Veliko partnerskih podjetij tudi plačuje študij svojim zaposlenim ali pa so naši študentje le zaposleni pri njih .

Referenčna partnerska podjetja in institucije:

 • Mahle, Šempeter pri Gorici
 • HIT Nova Gorica
 • Mercator
 • Merkur
 • Nova KBM Področje Nova Gorica
 • Abanka Vipa
 • Zavarovalnica Slovenica
 • TKK Srpenica
 • Vodi Gorica
 • Pipistrel Ajdovščina
 • Salonit Anhovo
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Zavod za zaposlovanje Nova Gorica
 • Okrajno sodišče v Novi Gorici
 • Okrožno sodišče v Novi Gorici
 • Zavarovalnica Triglav d. d.
 • Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Nova Gorica
 • Obrtno-podjetniška zbornica, OZ Nova Gorica
 • Osnovne in srednje šole v regiji
 • Regijska razvojna agencija Nova Gorica
 • Posoški razvojni sklad
 • Manufaktura Nova Gorica
 • Mlinotest