Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija

Želimo biti vodilna, v kakovost usmerjena, severnoprimorska višja strokovna šola, kjer bomo izobraževali za poslovne, podjetniške in družboslovne poklicne profile, ki jih potrebuje gospodarstvo in negospodarstvo. Pri ocenjevanju naše uspešnosti bo osnovno merilo zadovoljstvo študentov, predavateljev, zaposlenih in delodajalcev ter zaposljivost študentov.


Poslanstvo naše šole

Naše poslanstvo je spodbujati vseživljenjsko učenje in nuditi visoko kakovostne višješolske izobraževalne programe. Smo šola, ki izobražuje za poklic in življenje. Študentje in vsi ostali deležniki so naši partnerji.

Vrednote šole

Vsi deležniki šole se usmerjamo predvsem v naslednje vrednote:

* Sodelovanje

* Spoštovanje in zaupanje

* Kakovost

* Odgovornost

* Inovativnost in ustvarjalnost

* Znanje in strokovnost

* Poštenost in dobrodelnost