Informativni dnevi in vpis 2018/2019

INFORMATIVNI DNEVI ZA VIŠJEŠOLSKA PROGRAMA EKONOMIST IN POSLOVNI SEKRETAR


Informativni dnevi za prijavo in vpis v študijskem letu 2018/19:

- sreda, 5. 9. 2018, ob 16.30 uri.

- vsak delovnik med 9. in 15. uro na sedežu šole ali po telefonu


 PROGRAM EKONOMIST – izvedba smeri 

V študijskem letu 2018/2019 se bo izvajala smer:  komerciala (asistent v mednarodni menjavi) in zavarovalništvo sodelavec v zavarovalništvu) 
Možne smeri so še: računovodstvo, bančništvo 
 

VPISNI POGOJI:

V študijska programa Ekonomist ali Poslovni sekretar, se lahko vpiše kdor je:

• opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature), je končal gimnazijo, katerikoli program za pridobitev srednje strokovne ali poklicno tehniške izobrazbe) ali opravil poklicni tečaj;

• opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega  jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

Informacije lahko pridobite tudi:

• po elektronski pošti, e-naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#
• po telefonu: 05 33 82 700
• na našem sedežu: Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica (4. nadstropje):
ob ponedeljkih od 13. do 16. ure,
ob sredah med 9. in 17. uro,
ob petkih med 9. in 12. uro.