Samoevalvacijsko poročilo

En od rezultatov samoevalvacije je njeno poročilo, ki je pomemben dokument in hkrati instrument. Z njim pridobi organizacija ključne informacije  o sebi. Zato samoevalvacijsko poročilo ne sme samo opisovati, nujno mora tudi vrednotiti.

Samoevalvacijsko poročilo je pomembna priložnost za kritično refleksijo Višje strokovne šole o njenih načinih vodenja in upravljanja s kakovostnimi in strateškimi odločitvami.

Poročilo o samoevalvacijski raziskavi je ključni dokument samoevalvacije.