Namen kariernega centra
KARIERNI CENTER namenjamo tako študentom naših višješolskih in visokošolskih programov, kot tudi delodajalcem, ki potrebujejo kadre, ki jih izobražujemo.

Namen Kariernega centra je, da postane učinkovito orodje in pripomoček našim študentom, diplomantom in delodajalcem pri zaposlovanju, napredovanju, iskanju nove ali samo boljše zaposlitve, pri snovanju lastne kariere, ...

Študentje bodo preko Kariernega centra lahko:
  • pridobili informacije o pripravi kariernega načrta in učinkovitega ter referenčnega življenjepisa,
  • spoznali kaj je najpomembnejše, ko se pripravljajo na zaposlitveni razgovor pri delodajalcu,
  • modernejše organizirali svoje karierno mreženje
  • ter planirali svojo poklicno in strokovno kariero.

Delodajalci bodo preko kariernega centra lahko:
  • spoznali kompleksnost strokovnega in kompetenčnega profila naših diplomantov komercialistov, poslovnih sekretarjev, računovodij, ekonomistov in diplomiranih ekonomistov ter se povezovali z našimi študenti in diplomanti.

Tako diplomanti kot študentje ter delodajalci, pa bodo lahko iskali eden drugega glede na svoje želje in potrebe. 

Pri snovanju vsebin in novih informacij kariernega centra se povezujemo tudi s Skupnostjo višjih strokovnih šol, ki je izvedla številne aktivnosti za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu razvoju kariere višješolskim študentom. 

Eden glavnih in ključnih ciljev Skupnosti VSŠ je, da karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov.