Razgovor pri delodajalcu
Strokovnjaki za zaposlovanje odgovarjajo:

  • kako se (ne)predstaviti svojemu bodočemu delodajalcu - ZAPOSLITVENI RAZGOVOR S TATJANO

  • kateri kriteriji so najbolj odločilni pri tem, ko se delodajalci odločajo za primernega kandidata   
    Kriteriji kadrovikov.doc
  • kaj je pomembno preden pošljemo prijavo za zaposlitev    


Nekaj dejstev o tem kakšno osebo so delodajalci vedno pripravljeni zaposliti

Kakšno osebo so delodajalci pripravljeni zaposliti.doc

Ne pozabite pa tudi na to kaj morate vedeti, ko vas na osnovi življenejpisa povabijo na razgovor...

Recepti za zmagoviti zaposlitveni intervju

Današnja podjetja vedno bolj prihajajo do spoznavanja, da je človeški »kapital« zelo pomembno sredstvo (če ne že najpomembnejše) vsakega podjetja. Zaradi tega posvečajo pridobivanju ustreznih kandidatov za delo vedno več časa in napora ter so tudi vedno bolj previdna pri njihovi selekciji in izbiri.

Kadroviki so v preteklosti, če so kandidatom na razgovorih želeli postaviti nekoliko bolj poglobljena vprašanja, postavljali vprašanja takšnega tipa: »Povejte mi tri dobre in tri slabe stvari o sebi,« ali »Če bi bili drevo, katera vrsta drevesa bi bili?« ipd. Danes se sposobnejši kadroviki na intervjujih vedno pogosteje posvečajo poučevanju vedenjskih vidikov kandidatov. S postavitvijo temeljitih vprašanj o tem, kaj ste storili v preteklosti v točno določenih situacijah, skušajo predvideti in napovedati vaše prihodnje obnašanje na delovnem mestu. Kljub temu pa imamo dobro novico. Na takšna vprašanja se lahko celó bolje pripravite kot na druga!

Bolje kot da se nepripravljeni »pripravite« na to, da vas bodo na intervjuju doletela zapletena in neprijetna vprašanja, si predhodno pripravite nabor vaših prednosti, močnih točk, in jih izpostavite z uporabo zgodbic o vaših preteklih delovnih izkušnjah, kjer so te vaše prednosti prišle na dan.

Ponudite kadroviku več kot ostali kandidati

Veliko kandidatov si za intervju pripravi zgolj recitiral svojih splošnih veščin in delovnih izkušenj, vendar kadrovike le besedna obnova vašega življenjepisa ne bo nujno zadovoljila. Resni kadroviki (vedno obstajajo neprofesionalne izjeme) že pred tem preberejo vaš življenjepis in se seznanijo z vašimi veščinami. Razlog, da se želijo osebno srečati z vami, je ocenjevanje vaših najmočnejših osebnih kompetenc, ki bi jih prinesli njihovemu podjetju. Predstavitev oz. prikaz neotipljivih lastnosti, kot so prevzemanje pobude, kreativnost, prilagodljivost, energičnost in motiviranost, vas lahko izpostavi iz kroga drugih kandidatov.

Poznati morate vaše prednosti

Razmislite, katere od vaših osebnih prednosti oz. kreposti bi bile najbolj uporabne na delovnem mestu, na katerega ste se prijavili, in te stvari na intervjuju poudarite. Vse vaše prednosti sicer verjetno ne boste mogli prenesti na določeno delovno mesto. Npr. tekmovalnost ne bo uporabna v majhni, mirni pisarni, kjer boste edina oseba v podjetju, ki se bo ukvarjala s prodajo. Skušajte iskati delovne pozicije, kjer bodo osebne prednosti, ki so potrebne za učinkovito opravljanje tega delovnega mesta, čim bolj skladne z vašimi in se izogibajte tistim delovnim pozicijam, ki gredo kompletno proti vašim veščinam in kvalitetam.

Povejte pomenljivo zgodbo

S tem, ko bi kadrovikom zgolj našteli vaše kreposti, brez da bi te trditve lahko dokazali s konkretnimi primeri, jih verjetno ne boste uspeli prepričati. Če hočete zares narediti dober vtis na spraševalce, jim dajte »na pladenj« specifične primere, ki jim bodo pomagale razumeti, kaj so te vaše prednosti pomenile v dejanskih okoliščinah. Najbolje je, če imate za vsako vašo osebno kvaliteto pripravljeno po najmanj eno zgodbico, kjer ste vašo dobro lastnost uporabili v praksi. Opišite, na primer, kako je vaša prednost koristila vašim preteklim delodajalcem in ali so vam pomagale rešiti tudi določene druge situacije (npr. v šoli ali športu). Take navedbe so ključne, saj se boste kadrovikom dosti bolj vtisnili v spomin kot drugi kandidati.

Pametovanje ne bo dovolj

Med intervjujem ne smete zgolj poskušati prepričati vašega potencialnega delodajalca o tem, kako ste razgledani in inteligentni, kako vse znate in ste nezmotljivi, ampak morate govoriti tudi o vaši doslednosti in prijetnosti – da ste oseba, s katero se lahko uspešno dela. Delodajalci vedno bolj ugotavljajo, da inteligenca ni vedno najboljša lastnost zaposlenih, še posebno, kadar se dela timsko, v dobrobiti celotnega delovnega kolektiva in skupnih ciljev podjetja. Številni delovni procesi in projekti so vedno bolj odvisni od timskega dela kot pa genialnega uma ene »zvezde«.

Razložite vašim referencam, kaj potrebujete od njih

Nedokazane izjave o tem, kako ste dobri, ne bodo nujno prepričale delodajalce, celo če ta trditev prihaja od nekoga, ki vam je dal referenco. Torej če pred samim intervjujem za delovno mesto pristopite k vašim referenčnim osebam, da vam napišejo referenco, jim dajte vedeti, kateri primeri vašega dela bi lahko bili najbolj koristni za vašega bodočega delodajalca. Če bo kadrovik slišal isto zgodbo iz dveh različnih virov, bo večja verjetnost, da vam bo verjel.

Vir: Mojedelo.com