Ekonomist
Diplomanti naj bi v programu Ekonomist, smer komerciala pridobili
 • sposobnosti za vodenje,
 • načrtovanje,
 • organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,
 • poleg tega pa naj bi jih program usposobil za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji ter
 • sposobnost za samostojno strokovno delo, samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju.

Med temeljnimi poklicno-specifičnimi kompetencami, ki naj bi jih diplomanti razvili pa so še: 
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
 • sposobnost za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju delovnih procesov,
 • znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju,
 • razume zakonodajo, predpise, dokumentacijo in postopke s področja, ekonomskih ved, sposobnost spremljanja trga in konkurence, načrtovanja marketinških aktivnosti,
 • sposobnost načrtovanja predprodajnih aktivnosti, organiziranja prodaje in izvajanja prodajnih aktivnosti,
 • sposobnost organiziranja nabavne dejavnosti, izbire najustreznejših dobaviteljev in izvajanje nabavnih poslov,
 • razume predpise s področja obligacijskega prava, zna sestaviti enostavnejše gospodarske pogodbe,
 • razume in zna uporabljati špediterske, carinske in zunanjetrgovinske predpise, zna pripraviti dokumentacijo za izvajanje izvozno/uvoznega posla,
 • zna reševati reklamacije,
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij ter osnovnih matematično-statističnih metod.