Podiplomski študij

Visoka komercialna šola je zaradi svojega uspešnega razvoja od Sveta RS za visoko šolstvo 6. 10. 2008 dobila odločbo o preoblikovanje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV).

FKPV izvaja poleg dodiplomskega tudi podiplomski študij Komerciale 2, in sicer na treh lokacijah v Celju, Ljubljani in Mariboru. 

Fakulteta pa izvaja tudi program Komerciala 3 - doktorski študij in sicer v Celju ter v Ljubljani.


Organizacija se z visokošolskim in podiplomskim izobraževanjem ukvarja že več, let o čemer priča tudi število vpisanih študentov.


Prva generacija visokošolskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2004/2005 in do leta 2015 je študij zaključilo že preko 400 diplomiranih ekonomistov, ki pridobljeno znanje uspešno uporabljajo na svojih delovnih mestih.

Prva generacija magistrskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2007/2008 in do konca junija 2015 je študij zaključilo preko 40 magistrov poslovnih ved.

Prvi študenti doktorskega študija poslovnih ved pa že zavzeto delajo na raziskavah za svoje doktorske disertacije.


Študentje FKPV uspešno premagujejo študijske izzive in imajo ob koncu študija velike možnosti, da napredujejo v okviru zaposlitve ali da se potegujejo za nove službe v drugih organizacijah.


http://www.fkpv.si/?viewPage=68