O fakulteti FKPV


Fakulteta za komercialne in poslovne vede je izobraževalna ustanova z večletno tradicijo. Šola izvaja naslednje programe:

Visokošolski strokovni program:
-  Komerciala 1
- Turizem 1
- Poslovna informatika 1
- Varnostni menedžment 1

Podiplomski program:
- Komerciala 2
- Turizem 2
- Poslovna informatika 2

Doktorski študijski program tretje stopnje Poslovne vede 

Študij se odvija na enotah v Celju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Novi Gorici.

Magistrski študijski program se izvaja v Celju, Ljubljani, Mariboru in v Novi Gorici.

PREDNOSTI študija na FKPV

 • Geografska pokritost Slovenije - 5 enot po Sloveniji (Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota)
 • Atraktiven in praktično usmerjen študij (obiski podjetij, sejmov, gostje iz prakse …)
 • Sodobno študijsko okolje
 • Možnost nadaljevanja študija na FKPV (II. in III. stopnja)
 • Največje zasebna fakulteta v Sloveniji (do sedaj je diplomiralo več kot 3100 diplomantov, 380 magistrandov in 4 doktorji)
 • Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo
 • Aktivno vključevanje študentov v EU projekte (Develloping skills for future jobs, Po kreativni poti do praktičnega znanja))
 • Možnost oblikovanja individualnega predmetnika, prilagojenega za izredne študente
 • Aktiven študentski svet
 • Študij ali praksa v tujini preko Erasmus izmenjav v Grčiji, Turčiji, na Portugalskem...
 • Organizacija prakse v tujini preko Europe 3000 v Italiji in Animafest v Španiji (s plačano nastanitvijo in hrano)
 • Knjižnica FKPV na ME Celje
 • Lastna Založba FKPV, ki skrbi, da imajo študentje zagotovljena vsa potrebna gradiva
 • Izobraževanje svojih sodelavcev so nam zaupala že mnoga podjetja - reference
 • Vzpostavljen celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti