Magistrski študij Komerciala II
CILJI MAGISTRSKEGA PROGRAMA

Magistrski študij omogoča študentom:
- uspešno razvijanje sposobnosti za obvladovanje sprememb in lastne kariere
- fleksibilnost in sposobnost kritične presoje
- uspešno obvladovanje dela v timu in sposobnost celotne predstavitve
- razvoj kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov

Magistri bodo svoje znanje po končanem študiju tako obvladali, da ga bodo sposobni aplicirati v delovanju posamezne organizacije. Ker bodo dobro poznali različna področja delovanja bodo lahko načrtovali, organizirali, vodili in kontrolirali organizacijo kot celoto.

Možnosti zaposlitve:
- vodilna in vodstvena mesta v profitnih in neprofitnih organizacijah ter v državni upravi
- v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot notranji revizorji, davčni svetovalci
- v malih (svojih podjetjih), kjer mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem, ter
- kot raziskovalci in analitiki v banki, javni upravi, raziskovalnih inštitutih in v visokem šolstvu