Visokošolski študij

Fakulteta za komercialne in poslovne vede


Fakulteta za komercialne in poslovne vede je nova moderna in hitro rastoča visokošolska organizacija, ki vam na široko odpira vrata v področje poslovne kariere.


Leta 2003 je podjetje Abitura ustanovilo samostojni visokošolski zavod oz. Visoko komercialno šolo. 

Šola je 4.10.2006 dobila soglasje za izvajanje prenovljenega visokošolskega študijskega programa I. stopnje komerciala. (Z odločbo št. 601-01-31/2004) je Visoka komercialna šola Celje vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport).

V februarju leta 2008 je šola dobila soglasje za izvajanje novega programa iz področja poslovne informatike, v študijskem letu 2009/10 pa so na matični enoti v Celju začeli z vpisovanjem bodočih študentov v program turizem.

Visoka komercialna šola je od Sveta RS za visoko šolstvo 6.10.2008 dobila odločbo o preoblikovanju v Fakulteto za komercialne in poslovne vede.


Fakulteta za komercialne in poslovne vede izvaja naslednje dodiplomske in podiplomske programe:
- Komerciala 1, 
- Poslovna informatika 1 
- Turizem 1, 
- Varnostni menedžment 1

Podiplomski programi:
- Komerciala 2
- Turizem 2
- Poslovna informatika 2
 in sicer na treh lokacijah v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Murski Soboti. 

Fakulteta pa izvaja tudi program Komerciala 3 - doktorski študijski program tretje stopnje Poslovne vede. 


Prva generacija visokošolskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2004/2005 in do danes je na fakulteti diplomiralo že preko 4.100 študentov, ki pridobljeno znanje uspešno uporabljajo na svojih delovnih mestih.

Prva generacija magistrskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2007/2008 in do danes je na fakulteti magistriralo že preko 430 magistrov. 


Študentje Fakultete za komercialne in poslovne vede uspešno premagujejo študijske izzive. 

Ob koncu študija imajo velike možnosti, da napredujejo v okviru zaposlitve ali da se potegujejo za nove službe v drugih organizacijah.