Študijska enota Fakultete za komercialne in poslovne vede NG
FKPV,logo
http://www.fkpv.si/

http://www.fkpv.si/?viewPage=35 

Visoka komercialna šola je zaradi svojega uspešnega razvoja od Sveta RS za visoko šolstvo 6.10.2008 dobila odločbo o preoblikovanje v Fakulteto za komercialne in poslovne vede.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede izvaja poleg dodiplomskega tudi podiplomski študij Komerciale 2, in sicer na treh lokacijah v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Murski Soboti. Fakulteta pa izvaja tudi program Komerciala 3 - doktorski študij in sicer v Celju ter v Ljubljani.

Organizacija se z visokošolskim in podiplomskim izobraževanjem ukvarja že več, let o čemer priča tudi število vpisanih študentov.

Prva generacija visokošolskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2004/2005 in do leta 2015 je DE FKPV Nova Gorica študij zaključilo že preko 400 diplomiranih ekonomistov, ki pridobljeno znanje uspešno uporabljajo na svojih delovnih mestih.

Prva generacija magistrskih študentov je bila vpisana v študijskem letu 2007/2008 in do konca junija 2015 je študij zaključilo preko 40 magistrov poslovnih ved.

Prvi študenti doktorskega študija poslovnih ved pa že zavzeto delajo na raziskavah za svoje doktorske disertacije.

Študentje Fakultete za komercialne in poslovne vede uspešno premagujejo študijske izzive in imajo ob koncu študija velike možnosti, da napredujejo v okviru zaposlitve ali da se potegujejo za nove službe v drugih organizacijah.


PREDNOSTI študija na FKPV
 • Geografska pokritost Slovenije - 5 enot po Sloveniji (Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota)
 • Atraktiven in praktično usmerjen študij (obiski podjetij, sejmov, gostje iz prakse …)
 • Sodobno študijsko okolje
 • Možnost nadaljevanja študija na FKPV (II. in III. stopnja)
 • Največje zasebna fakulteta v Sloveniji (do sedaj je diplomiralo več kot 3100 diplomantov, 380 magistrandov in 4 doktorji)
 • Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo
 • Aktivno vključevanje študentov v EU projekte (Develloping skills for future jobs, Po kreativni poti do praktičnega znanja))
 • Možnost oblikovanja individualnega predmetnika, prilagojenega za izredne študente
 • Aktiven študentski svet
 • Študij ali praksa v tujini preko Erasmus izmenjav v Grčiji, Turčiji, na Portugalskem...
 • Organizacija prakse v tujini preko Europe 3000 v Italiji in Animafest v Španiji (s plačano nastanitvijo in hrano)
 • Knjižnica FKPV na ME Celje
 • Lastna Založba FKPV, ki skrbi, da imajo študentje zagotovljena vsa potrebna gradiva
 • Izobraževanje svojih sodelavcev so nam zaupala že mnoga podjetja - reference
 • Vzpostavljen celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti