Urniki

Predavanja in izpiti Fakultete za komercialne in poslovne vede, program Komerciala 1 bodo potekali na: 

- Šolskem centru Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4/a

- Sedež enote FKPV Nova Gorica, Lampret consulting d.o.o., Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica