Visokošolski program komerciala 1
Program je zasnovan tako, da študente uspešno usposobi za strokovno in vodstveno delo.

Visokošolski program nudi študentom: veliko uporabnega znanja iz prakse,pripravi jih na samostojni študij, študijske vsebine si študenti oblikujejo po lastnih interesih širok nabor izbirnih vsebin, ki omogočajo večjo zaposljivost - stik z gospodarstvom že med študijem.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo izobraževala študente na 1. stopnji (opredelitev po Bolonjski deklaraciji).


http://www.fkpv.si/?viewPage=51