Visokošolski program turizem 1
Študij turizma omogoča študentom kompetetno opravljanje zahtevnih del ter obsežen nabor znanja in veščin s področja storitev v turizmu, športa, kulture in poslovanja organizacij.

Diplomanti bodo znanje iz svojega področja dela znali aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja, usposobljeni pa bodo tudi za načrtovanje, organiziranje, vodenje in komtroliranje zahtevanih funkcij.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo izobraževala študente na 1. stopnji ( opredelitev po Bolonjski deklaraciji)


http://www.fkpv.si/?viewPage=53